ČeNS

ČeNS – Česká národní strana

politická strana hájící zachování české státnosti, jakožto nutného předpokladu pro udržení a další rozvoj českého národa. ČeNS odolává snaze zkorumpovaných a zmanipulovaných elit narušit a rozbít národní podstatu státu zavlečením velkého počtu osob vzdálených etnik a kultur ve snaze oslabit národní cítění českého lidu a prosadit program rozpuštění národního státu výměnou za diktát federální Evropy.

Subscribe to RSS - ČeNS

Aktivní témata