Sokolská hymna

http://www.tjsokolblatna.cz/about.php?id=anthem

Lví silou vzletem sokolím
ku předu kráčejme
a drahé vlasti v oběti
své síly snášejme!
A byť i cesta daleká
ta Sokolíka neleká.
Jen mužně statně ku předu
vždyť drahá vlast čeká!

Tags:

Stránky

Subscribe to Česká národní strana RSS

Aktivní témata