Otázky a odpovědi

Proč zakládat Českou národní stranu?

Šíření globalizace, páchnoucí pseudokultury, zmatky unikulturalismu, novodobý diktát světové plutokracie, morální marasmus, zbídačování a vymírání národa, ztráta jeho důstojnosti a suverenity…což to nejsou dostatečné důvody pro to, abychom opět zvedli hlasy proti této morové nákaze a ukazovali všem spoluobčanům duchovní hygienu a prevenci proti všemu, co nás opět přivádí k propasti národní ekonomické a také morální katastrofy. ČNS má za úkol bojovat za národní, suverénní stát, jehož země se stala tučnou pastvou cizí a novopečené české nezřídka zločinné buržoazie.

Naše země se ocitla v hluboké morální, duchovní, ekologické, sociální, ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné pro to, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada: kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě - moc zákonodárná, výkonná, a soudní - splynuly v rukou úzké vládnoucí skupiny. Tím byly rozvráceny základy právního státu. Tyto problémy se nevyřeší záměnou osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života.

Jsme nacionalisté?

Lidé narození v Česku, mluvící česky a hlásící se k Českému národu jsou Češi bez ohledu na rasu či náboženské vyznání.

Jsme přívrženci multikulturalismu?

Otevření Česka přistěhovalcům nepodporujeme ani za cenu ekonomických ztrát. Chceme zabránit zavlečení multikulturalismu do Česka.

Jsme na pravici nebo levici politického spektra?

Hlavní cíle naší politiky nejsou v ekonomické sféře a proto se necítíme být ani napravo ani nalevo.

Jaký je postoj k EU?

Prosazovat v rámci EU omezení imigrace. Zachování maximální suverenity členských států.

Koho viníme za současný žalostný stav státu?

Naše země se stála tučnou pastvou cizí a novopečené české nezřídka zločinné buržoazie. Pasákem zdál se být Václav Klaus a jeho nohsledi.

Aktivní témata