Česká národní strana

politická strana hájící zachování české státnosti, jakožto nutného předpokladu pro udržení a další rozvoj českého národa.

ČeNS odolává snaze zkorumpovaných a zmanipulovaných elit narušit a rozbít národní podstatu státu zavlečením velkého počtu osob vzdálených etnik a kultur ve snaze oslabit národní cítění českého lidu a prosadit program rozpuštění národního státu výměnou za diktát federální Evropy.

Češi jako potomci slovanských kmenů, kteří odedávna obývaly Čechy a Moravu, a kteří po tisíciletí odolávaly existenční hrozbě Germánů, si chtějí zachovat svůj jazyk,kulturu a suverenitu a také prostor pro jejich budoucí rozvoj.

V tomto ohledu nepříznivý vývoj posledních desetiletí vedl ke ztrátě národního cítění české populace s tendencí oslabení národního pudu sebezáchovy. To, co se nepodařilo během tisíciletého tlaku germánských dobyvatelů hrozí v současnosti v důsledku našeho bezbranného postavení v Evropské Unii, za rostoucí německé hegemonie a nekontrolovatelného mocenského vlivu světových nadnárodních struktur.

Vlastenectví a národní uvědomění je účelově opomíjeno ne-li potlačováno. Sobecké zájmy jednotlivců a korporací jsou nadřazovány národnímu zájmu. Toho je docilováno zejména cestou zmanipulování sdělovacích prostředků, kterými je obyvatelstvo účelově dezinformováno, a programově odnárodněným školstvím. Jsme svědky soustavné snahy o kriminalizaci národních politických stran a kulturních organizací, které jsou označovány za populistické či dokonce fašistické.

Česká národní strana považuje aktuálně za nezbytné zabránit a předejít především rostoucí hrozbě probíhající nekontrolované a tudíž nezvládnutelné migrační vlny, která, nebude-li zastavena, povede zcela jistě k nevratné národní pohromě.

Aktivní témata